福特F-150 Raptor,定位于高机能全尺寸越野皮卡


 CSGO比赛竞猜 - csgo比赛押注 - csgo比赛下注   最新资讯   2022-04-27
福特F-150 Raptor,定位于高机能全尺寸越野皮卡

福特F150 Raptor定位于高机能全尺寸越野皮卡,在新款的车型中 ,F150 Raptor使用了LED的前年夜灯,原来就很是硬派的前脸变患上越发霸气,中间超年夜的中网格栅上面印着FORD字样 ,最下方另有着银色的护板,让整个车头看起来硬派无比,很切合美国车的一向气势派头 。

车身基本参数长x宽x高5910x2192x1992妹妹 ,3708妹妹的轴距 ,4门5座两排的车身布局。

其车尾的保险杠 、尾灯设计都略有调解,货厢尾门的“FORD”Logo还将提供银色涂装可选,效果越发精美。

内饰方面 ,新款F-150 Raptor基本与老款车型连结一致,仅对于挡把以及副驾驶前饰板区域换装了碳纤维饰板 。

安全方面,配置了带侧倾不变节制的AdvanceTrac、弯道节制以及动员态挂接辅助的后视摄像头。尺度配置还包孕更进步前辈的驾驶员辅助体系 ,如带有预碰撞辅助的主动紧迫制动系。

动力方面,新款福特F-150 Raptor全系三款车均使用的是3.5T双涡轮增压策动机,最年夜功率为276kW ,峰值扭矩达672N·m,而且切合国六排放尺度 。别的还匹配了10挡手自一体变速箱 。

CSGO比赛竞猜 - csgo比赛押注 - csgo比赛下注
【读音】:

fú tè F150 Raptordìng wèi yú gāo jī néng quán chǐ cùn yuè yě pí kǎ ,zài xīn kuǎn de chē xíng zhōng ,F150 Raptorshǐ yòng le LEDde qián nián yè dēng ,yuán lái jiù hěn shì yìng pài de qián liǎn biàn huàn shàng yuè fā bà qì ,zhōng jiān chāo nián yè de zhōng wǎng gé shān shàng miàn yìn zhe FORDzì yàng ,zuì xià fāng lìng yǒu zhe yín sè de hù bǎn ,ràng zhěng gè chē tóu kàn qǐ lái yìng pài wú bǐ ,hěn qiē hé měi guó chē de yī xiàng qì shì pài tóu 。

chē shēn jī běn cān shù zhǎng xkuān xgāo 5910x2192x1992mèi mèi ,3708mèi mèi de zhóu jù ,4mén 5zuò liǎng pái de chē shēn bù jú 。

qí chē wěi de bǎo xiǎn gàng 、wěi dēng shè jì dōu luè yǒu diào jiě ,huò xiāng wěi mén de “FORD”Logohái jiāng tí gòng yín sè tú zhuāng kě xuǎn ,xiào guǒ yuè fā jīng měi 。

nèi shì fāng miàn ,xīn kuǎn F-150 Raptorjī běn yǔ lǎo kuǎn chē xíng lián jié yī zhì ,jǐn duì yú dǎng bǎ yǐ jí fù jià shǐ qián shì bǎn qū yù huàn zhuāng le tàn xiān wéi shì bǎn 。

ān quán fāng miàn ,pèi zhì le dài cè qīng bú biàn jiē zhì de AdvanceTrac、wān dào jiē zhì yǐ jí dòng yuán tài guà jiē fǔ zhù de hòu shì shè xiàng tóu 。chǐ dù pèi zhì hái bāo yùn gèng jìn bù qián bèi de jià shǐ yuán fǔ zhù tǐ xì ,rú dài yǒu yù pèng zhuàng fǔ zhù de zhǔ dòng jǐn pò zhì dòng xì 。

dòng lì fāng miàn ,xīn kuǎn fú tè F-150 Raptorquán xì sān kuǎn chē jun1 shǐ yòng de shì 3.5Tshuāng wō lún zēng yā cè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ wéi 276kW,fēng zhí niǔ jǔ dá 672N·m,ér qiě qiē hé guó liù pái fàng chǐ dù 。bié de hái pǐ pèi le 10dǎng shǒu zì yī tǐ biàn sù xiāng 。